Off-site Backup

Dagligen tar vi backup på all er information vi kommer överens om är skyddsvärd och lagrar krypterat på våra egna servrar som står i Sverige. Ingen annan än ni har tillgång till informationen men när ni behöver kan ni snabbt och enkelt återskapa enstaka dokument eller hela filstrukturer.

Från 1:-/GB och månad

Vi säljer även CrashPlan PRO om ni föredrar att ha backupen hos en stor molnleverantör. Vill ni sköta backupen mot egen utrustning i era egna lokaler kan vi installera och övervaka den som en del av vårt tjänsteutbud.