Avancerade kunsulttjänster

När nya IT-investeringar ska genomföras är det lämpligt att de görs säkert och kostnadseffektivt med kvalificerad personal.

  • Åtgärdsplan – Ni vill t.ex. att viss personal ska nå företagsresurser hemifrån. Vi berättar om ni bör använda PPTP, OpenVPN, DirectAccess eller VPN-routrar som teknik.
  • Installation av Servrar – Vi är experter på såväl Windows Server, Linux, FreeBSD och Solaris.
  • Installation av Nätverk och VPN – Vi hjälper er att bygga enkla nätverk eller komplexa miljöer multipla zoner eller spanning tree.
  • Virtualiseringsmiljöer – Det finns en mängd tekniker för virtualisering idag och vi hjälper gärna till att bygga upp er miljö.
  • Expertstöd – Vi stärker upp er teknikkompetens, t.ex. vid upphandling av en nischad programvara.