Löpande service

Grunden för ett tryggt datorstöd är att den löpande driften fungerar.

  • On-site audit – Vi går igenom hur IT egentligen ser ut på företaget. Genomgången resulterar i en skriftlig rapport som kan användas för att prioritera och budgetera IT.
  • Rekommendation och inköp av hårdvara
  • Installation av klientdatorer
  • Backup on-site/off-site inkl. verifiering
  • Dokumentation av nätverk och datorer inkl. inventarieförteckning
  • Löpande service, t.ex. inköp och byte av toner
  • Felsökning och reparation av datorer
  • Stöd i Word, Excel, Powerpoint och andra generella program